Online přihláška


Přihlašované dítě

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Datum nástupu dítěte do jeslí:
Věk dítěte ke dni nástupu:
Adresa:

Rodiče

Matka Otec
Jméno:
Příjmení:
Zaměstnání (firma):
Telefon do zaměstnání:
Mobilní telefon:
E-mail:
Adresa:
(liší-li se od adresy dítěte)

Preferovaný typ docházky

Každý den v týdnu: ANO NE
Nepravidelně (uveďte dny a délku pobytu):

Další

Dítě absolvuje pravidelná předepsaná očkování: ANO NE
Dítě je alergik či trpí nějakým onemocněním (diabetes, epilepsie aj.), specifikujte prosím:

KVjesle.cz


Provozní doba: 6:15 – 17:00

Mobil: +420 603 227 020

E-mail: hanavais@seznam.cz

Náhodná fotografie:

Náhodná fotografie z Fotogalerie

Všechny fotogalerie

KVjesle.cz - První karlovarské jesle

Administrace

srdce Vytvořeno s radostí od VP